Privacyverklaring Budoclub Voorburg

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Budoclub Voorburg verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van Budoclub Voorburg of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je ons toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Budoclub Voorburg, Vliegerlaan 2-4, Voorburg. De verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens

Budoclub Voorburg verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -        Voor- en achternaam
 • -        Geslacht
 • -        Geboortedatum
 • -        Adresgegevens
 • -        Telefoonnummer
 • -        E-mailadres
 • -        Bankrekeningnumme
 • -        Gewicht/gewichtsklasse en graduatie

Budoclub Voorburg verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw en/of omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van jou lidmaatschap:

 • -        Het afhandelen van lidmaatschapscontributie en andere betalingen van/aan de club
 • -        Het op de hoogste stellen van activiteiten binnen onze vereniging en wijzigingen van lestijden
 • -        Je aan te melden bij aangesloten sportbonden en/of je voortgang aan de desbetreffende bond te melden
 • -        Je aan te melden voor externe activiteiten zoals toernooien

Indien deze gegevens niet verstrekt worden, is het niet mogelijk met de desbetreffende lessen, interne of externe activiteiten deel te nemen.

Budoclub Voorburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Budoclub Voorburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Budoclub Voorburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens kan Budoclub Voorburg jouw persoonsgegevens delen met aangesloten sportbonden in geval je lid bent of wordt van de desbetreffende sportbond. Indien je je aanmeldt voor een externe activiteit, zoals een toernooi of kamp, zal Budoclub Voorburg de gegevens die je bij aanmelding van de activiteit verstrekt aan de organisator van de activiteit doorgeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Budoclub Voorburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Budoclub Voorburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Budoclub Voorburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Versiebeheer

Deze versie van de privacyverklaring is laatst gewijzigd op 11 juni 2018. Nieuwe versies van deze privacyverklaring zullen op onze website https://www.budoclubvoorburg.nl/ gepubliceerd worden.